Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023

Ο "Οδηγός Προτάσεων Δημόσιας Πολιτικής" είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο περιοδικής ηλεκτρονικής έκδοσης και χρήσιμης γνώσης για τους διαμορφωτές της Δημόσιας Πολιτικής στην Ελλάδα. Εντοπίζει και αναδεικνύει έρευνες, ιδέες και λύσεις στα διάφορα πεδία πολιτικής (Περιβάλλον, Άμυνα, Υγεία-Πρόνοια, Δημόσιος Τομέας, Αγροτική Οικονομία, Κοινωνική Ασφάλιση, Στατιστικές Υπηρεσίες, Πολιτισμός, Παιδεία) που αναρτώνται στους ιστοχώρους 600 περίπου Ινστιτούτων, Οργανισμών, Δημόσιων Φορέων και έγκυρων "Δεξαμενών Σκέψης" - Think tanks παγκοσμίως.

Αυτή είναι η "καρδιά" της αποστολής που έχει θέσει στον εαυτό της η Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ενεργών πολιτών στα 15 χρόνια δράσης της. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που αυτός ο Οδηγός διεκδικεί μια υψηλή πληρότητα όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικές παρόμοιες πρωτοβουλίες συνθετικής επισκόπησης Δημοσίων Πολιτικών υπάρχουν βεβαίως σε διεθνές επίπεδο, αλλά προέρχονται από προηγμένους Κυβερνητικούς Οργανισμούς και απευθύνονται σε πολύ κλειστό κύκλο αποδεκτών.

Ο Οδηγός αυτός δεν θα υπήρχε χωρίς την καθοριστική συνεισφορά και εποπτεία του Ηλία Μόσιαλου, Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, καθηγητή στο LSE και εσχάτως Βουλευτή Επικρατείας, που μαζί με τους συνεργάτες του στο Λονδίνο, έφεραν σε πέρας το βασικό μέρος του εγχειρήματος. Συνεπικουρεί και επεκτείνει το επιστημονικό επιτελείο και το δυναμικό της Ένωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών αρκεί να συμπληρώσετε το e-mail σας στο αντίστοιχο πεδίο "Εγγραφή στα newsletter μας" στην αρχική σελίδα.

Α/Α Θέμα Ημερομηνία Αποστολής
1 Public Policy Guide No1
2 Public Policy Guide No2