Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024

Ο ρόλος των δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

csr1Άρθρο του Περικλή Βασιλόπουλου βασισμένο στην εισήγηση του στο 3ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο" που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στην Αίγλη Ζαππείου.

Ο ρόλος των ΜΜΕ και ιδίως των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στην προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Εθελοντισμού είναι εξαιρετικά σημαντικός και προβλέπεται να γίνει πολυεπίπεδος και οριακά καθοριστικός. Ζώντας στην εποχή του Καπιταλισμού της Δημοσιότητας και της Κοινωνίας της Γνώσης τα ΜΜΕ βρίσκονται στον κορμό του κυκλοφοριακού συστήματος των σύγχρονων κοινωνιών. Κανένα επιμέρους υποσύστημα της κοινωνίας δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά χωρίς αυτά. Ακόμα και σε απόμακρες και παγκοσμιοποιημένες χρηματοπιστωτικές αγορές χρειάζονται την πληροφοριακή «πρώτη ύλη» των ΜΜΕ για να ενεργοποιήσουν τους ημι-αυτοματοποιημένους δείκτες τους. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ ο παραδοσιακός ρόλος των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας που είναι η αμερόληπτη και πολύπλευρη αποτύπωση των γεγονότων πρέπει επειγόντως να πλαισιωθεί από τις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης, κοινωνικής προσφοράς και της ενδυνάμωσης του ατόμου/ πολίτη. Αυτές οι νέες αρχές που αναδεικνύονται γοργά –αν και αντιθετικά- στο εσωτερικό των υπερ-νεωτερικών κοινωνιών οφείλουν να μπουν βαθιά στο DNA των ΜΜΕ και όλων των επιχειρήσεων Τύπου. Ρόλο πρωτοπόρου καλούνται να παίξουν οι Δημόσιες Ραδιοτηλεοράσεις που χρηματοδοτούμενες κυρίως από την ίδια την κοινωνία διαμέσου του ανταποδοτικού τέλους είναι καταστατικά ταγμένες να προωθούν το γενικό δημόσιο συμφέρον και τις νέες ιδέες υπέρ μια πλουραλιστικής Δημοκρατίας. Τον ρόλο αυτό σταδιακά αναλαμβάνουν αρκετές δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη όπως το BBC, Η France Televisions, αλλά και η ΕΡΤ που από το 2006 υιοθέτησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ΕΚΕ ενώ πλέον σαφείς δεσμευτικές διατυπώσεις περιλαμβάνουν και τα κείμενα και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαιτούν πλέον απ όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις να βελτιώνουν συνεχώς «τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία».

Βεβαίως μερικές πρόσφατες πρωτοφανείς και αψυχολόγητες ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης με την απόφαση της «ολικής εξαφάνισης» της ΕΡΤ αποδεικνύουν ότι συχνά στην χώρα μας κάνουμε άλματα προς τα πίσω στην προνεωτερική εποχή, το λιγότερο στην δεκαετία του '80. Αν και ελπίζω ότι θα επικρατήσει συντόμως μια ψυχραιμότερη λογική που θα οδηγήσει σε μια συναινετική και ουσιαστική μεταρρύθμιση της ΕΡΤ αισθάνομαι κάπως περίεργα όταν μιλάω για ιδέες και πρακτικές του 21ου αιώνα σε μια χώρα που δεν έχει ακόμη επιλύσει στοιχειώδη προβλήματα του 20ου. Εν πάση περιπτώσει τα μπρος-πίσω είναι βασικό χαρακτηριστικό της ταραχώδους ιστορίας μας ως χώρας που σε λίγα χρόνια φτάνει τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Ο ρόλος των ΜΜΕ και ιδίως όπως είπα των δημόσιων ΜΜΕ στην προώθηση του Εθελοντισμού και της ΕΚΕ είναι τριπλός.

α) Η ανάδειξη και η κριτική αποτίμηση των δράσεων ΕΚΕ και Εθελοντισμού που αναπτύσσονται στην κοινωνία και τον επιχειρηματικό τομέα. Στις σύγχρονες πολύπλοκες και κατακερματισμένες κοινωνίες τα ΜΜΕ δρουν ως ενοποιητικός παράγοντας δυναμώνοντας την Δημόσια Αξία (Public Value) των θετικών δράσεων και ανεβάζοντας το κόστος της αρνητικής συμπεριφοράς (Negative Image). Ο κρίσιμος αυτός ρόλος των ΜΜΕ απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και δεοντολογίας και την εξωτερική εποπτεία από Ανεξάρτητες Αρχές.

β) Ο πολλαπλασιαστικός και κινητοποιητικός ρόλος των ΜΜΕ συνίσταται στην (συν)διοργάνωση με άλλους κοινωνικούς φορείς (ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κα) μεγάλων Επικοινωνιακών Εκστρατειών υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος.

Παραδείγματα. Εκστρατείες κοινωνικής αλληλεγγύης(συντονισμός συνεισφοράς των πολιτών σε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα για ευάλωτες, ευπαθείς ομάδες τα παιδιά και την καταπολέμηση της φτώχειας), εκστρατείες υπέρ της δημόσιας υγείας και την φιλανθρωπία (αιμοδοσία, μεταμοσχεύσεις, υγιεινή ζωή και άθληση), οι εκπαιδευτικοί μαθητικοί διαγωνισμοί, κινητοποιήσεις περιβαλλοντικής δράσης αλλά και επίσης Πανεθνικές Εκστρατείες Δημοσίου Διαλόγου για έξοδο από την Κρίση, από τις δημόσιες Ραδιοτηλεοράσεις. Τα ΜΜΕ μπορούν με μικρό κόστος να κάνουν αυτό που δεν μπορεί κανένας άλλος. Να αλλάξουν την agenda του Δημόσιου Χώρου για καλό σκοπό. Συνήθως το κάνουν για άλλους λόγους αλλά το ζητούμενο είναι η σταδιακά στροφή τους σε πιο επωφελείς κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στα ΜΜΕ.

γ) Τέλος, τα ΜΜΕ πρέπει να αναπτύξουν στο εσωτερικό τους τις αρχές που προβάλλουν –εφόσον το κάνουν- προς την κοινωνία. Ο εθελοντισμός των εργαζομένων και η εσωτερική κοινωνική ευθύνη εκπαιδεύουν το προσωπικό των ΜΜΕ σε μια νέα κατεύθυνση.

Περικλής Βασιλόπουλος

Αντιπρόεδρος Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΡΤ


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση