Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024

Αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία από το 2010 έως το 2014

Η αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία από το 2010 έως το 2014 ήταν από τα θέματα που απασχόλησαν την τελευταία ημέρα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Athens Ηilton. Ο Περικλής Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος & αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την 'Παρεμβαση', και η κ. Ελπίδα Πάβη, Επιμελήτρια ΕΣΔΥ προήδρευσσν και συντόνισαν τη στρογγυλή τράπεζα το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο προέδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρης Κοντός, ο οποίος παρατήρησε ότι «η σύσταση του Οργανισμού δεν συνοδεύτηκε από επιχειρησιακό σχέδιο οργανωτικής και λειτουργικής δομής και δεν υποστηρίχθηκε επαρκώς, καθώς έγινε με όρους πολιτικούς. Επισήμανε επίσης, ότι από τη δημιουργία του, ο ΕΟΠΥΥ «κουβαλά» οικονομικά βάρη των Ταμείων από τα οποία προήλθε, για τα οποία δεν ευθύνεται. Τέλος, ο κ. Κοντός τόνισε ότι για πρώτη φορά με τον ΕΟΠΥΥ τέθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων· προωθείται ανακοστολόγηση εξετάσεων, όπου απαιτείται· έγινε συνδυασμός ICD-10 διάγνωσης και εξέτασης· καθορίστηκαν τα ατομικά πλαφόν ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων & κλινικών και η αποζημίωση παρόχων με κριτήρια ποιότητας.

Στη συνέχεια, ο Χρυσόστομος Γούναρης, υποδιοικητής 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μίλησε για το παρόν και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων στην υγεία μέσα από το πρόγραμμα Health in Action για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Αφού ανέλυσε την παρούσα κατάσταση και τις προκλήσεις για την υγεία, εξέθεσε τις στρατηγικές διαστάσεις και τους στόχους της πολιτικής υγείας. Καταλήγοντας, απαρίθμησε τους στόχους για το μέλλον με κριτήριο την βιωσιμότητα και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων.

Ο Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγήτης Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανέλυσε τους μύθους και τις αλήθειες σε σχέση με τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ: πριν από τον ΕΟΠΥΥ το σύστημα κάλυπτε καλύτερα τις ανάγκες υγείας των πολιτών, ήταν πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση των πόρων, ικανοποιούσε σε μεγαλύτερο βαθμό το κριτήριο της ισότητας, σεβόταν περισσότερο τις προτιμήσεις των πολιτών... Επιπλέον, ο ΕΟΠΥΥ ήταν μια διαρθρωτική αλλαγή, ο σχεδιασμός της οποίας αποδίδεται στην ευρύτερη (περιοριστική) διαχείριση της μνημονιακής περιόδου· περιόρισε σε μεγάλο βαθμό το πακέτο παροχών που παρέχεται υπό ασφαλιστική κάλυψη· ευθύνεται για τον μεγάλο αριθμό των ανασφάλιστων· έχει αποτύχει σε επίπεδο οργάνωσης· δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις δαπάνες.

Στο δεύτερο μέλος της ομιλίας του, ο κ. Σουλιώτης παρουσίασε στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος υγείας μέσα από μελέτες. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και στις επιπτώσεις που έχει ο περιορισμός των πόρων για την υγεία στην ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών με διάφορα νοσήματα και στην ποιότητα ζωής τους.

Ο κ. Νίκος Πολύζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ, στην εισήγησή του παρατήρησε πως η υγεία κι οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία έχουν αλλάξει λόγω της κρίσης. Η συνεχής μείωση των δημόσιων δαπανών (20%) και η σταθεροποίηση των ιδιωτικών, είναι δυσανάλογη της αύξησης του όγκου νοσοκομειακών υπηρεσιών και της μείωσης των αντιστοίχων εξωνοσοκομειακών στο δημόσιο σύστημα, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στο ιδιωτικό. «Το ΕΣΥ χρήζει γενικότερης αναδιοργάνωσης με τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων και τμημάτων, καθώς και την τάχιστη ολοκλήρωση της νέας δομής της ΠΦΥ. Οι αμοιβές με κατά πράξη πληρωμές, χωρίς έλεγχο, και μετά "κουρέματα" πρέπει να σταματήσουν. Αντί αυτών πρέπει άμεσα να εφαρμοσθούν σφαιρικοί προϋπολογισμοί, DRGs, APGs, GP capitation, internal audit (NHS) and external audit (ΕΟΠΥΥ), κ.λπ. Η νέα δημόσια διοίκηση (ΕΟΠΥΥ/ΕΣΥ) απαιτεί στοχοθεσία, δείκτες αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας, πιστοποίηση βάσει ISO και Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης», κατέληξε ο κ. Πολύζος.

Ο Νίκος Μανιαδάκης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Καθηγητής ΕΣΔΥ εξέτασε τη μεταρύθμιση στον τομέα του φαρμάκου την περιόδο 2012-2014. Παρέθεσε στοιχεία για τη δημόσια δαπάνη για το φάρμακο, αλλά και τα μέτρα ελέγχου της ζήτησης και της προσφοράς που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα συγκρίνοντάς τα με τα δεδομένα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Επίσης, αναφέρθηκε στις δράσεις που εισήχθησαν στην πολιτική για το φάρμακο και τις ανέλυσε, δηλαδή: το νέο σύστημα αποζημίωσης, τις 4 λίστες φαρμάκων, τους διαγωνισμούς & τις διαπραγματεύσεις, το νέο σύστημα τιμολόγησης, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τους κλειστούς προϋπολογισμούς, τα νοσοκομειακά συνταγολόγια, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την υποκατάσταση με γενόσημα, τα rebates εταιρειών και φαρμακείων, και τα περιθώρια διανομής. Καταλήγοντας επισήμανε τα σημαντικότερα μέτρα που χρειάζεται να προχωρήσουν στην μεταρρύθμιση της πολιτικής του φαρμάκου, που είναι ο στόχος της φαρμακευτικής δαπάνης, η τιμολόγηση, η αποζημίωση, τα HTA-RSA, η συνταγογράφηση, τα πρωτόκολλα και τα analytics.

Ο Λευτέρης Θηραίος, Γενικός Ιατρός, WHO NCD/PHC Consultant, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, μίλησε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Αφού αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζει σήμερα ο σχεδιασμός πολιτικών υγείας, παρουσίασε τα εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος (για παράδειγμα το ESY.Net για την εισαγωγή στοιχείων μονάδων υγείας, η εφαρμογή των ΚΕΝ/DRGs και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας, συνόψισε, μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο α) στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ως εργαλείο ριζικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα, με την εφαρμογή επωφελών ως προς το κόστος λύσεων (μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους και υποστήριξη της αποδοτικότητας και της δικτύωσης των συστημάτων υγείας), β) στην εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας για τη γήρανση του πληθυσμού και τις χρόνιες παθήσεις (ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων μοντέλων περίθαλψης και φροντίδας, διαχείριση της πολυνοσηρότητας, πρόληψη, υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και της εξατομικευμένης φροντίδας), αλλά και γ) να αποτελέσει πυλώνα αναπτυξιακής πολιτικής (υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε.).

Αφού ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες, παρεμβάσεις έκαναν οι Αγγελική Αγγέλη, External Affairs Director – AstraZeneca, Νίκος Μανιός, Διευθυντής ΕΣΥ & Υπευθυνος Τομέα ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μαρουδιάς, Συντονιστής Διευθυντης ΕΣΥ, Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης, Προέδρος Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής, Μάμας Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Σωτήρης Ζώτος, Υποδιοικητής 1ης Υπε Αττικής.

Η περίληψη των ομιλιών δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση