Saturday, 13 July 2024

Η Nestle ανοίγει τον δρόμο της εργασιακής κινητικότητας

Με την «Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νέων», ο ελβετικός πολυεθνικός κολοσσός ανοίγει στην Ευρώπη τον δρόμο για την τόνωση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας

Ο κ. Λωράν Φρεζ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Νεστλέ Ευρώπης, είναι ξεκάθαρος: «Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα προσφέρουμε 20.000 νέες θέσεις εργασίας, καθώς και ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτόν θα βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να βελτιώσουν την δυνατότητά τους να απασχοληθούν στη αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους επαγγελματική εμπειρία και άλλες δεξιότητες. Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε ότι, μαζί με τους 63.000 συνεργάτες, μπορούμε να κτίσουμε μία Συμμαχία για την Νεανική Απασχόληση σε τομείς που κυμαίνονται από τα συστήματα εφοδιασμού και την διοίκηση μέχρι την παραγωγή και τις υπηρεσίες. Με την πρωτοβουλία μας αυτή ενισχύουμε ταυτοχρόνως και την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η οποία πρέπει να ενδυναμωθεί και να ακολουθήσει και τις άλλες ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών», μας λέει.

«Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ πιο στενά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και να επενδύσουν περισσότερο στον εφοδιασμό των νέων ανθρώπων με τις δεξιότητες και την κατάρτιση που χρειάζονται». Αυτό ήταν το μήνυμα της Επιτρόπου κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου, αρμόδιας για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και την Νεολαία, κατά την έναρξη του προγράμματος Η Nestle Χρειάζεται την Νεολαία, για την οποία το πρόγραμμα της Επιτροπής Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Νέες Θέσεις Μαθητείας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Η δε έναρξη του προγράμματος έγινε, για λόγους συμβολικούς, στο Μουσείο της Ακρόπολης, το παρακολούθησαν δε πολλοί νέοι επιστήμονες, δημοσιογράφοι και δυνητικοί επιχειρηματίες.

«Χαιρετίζω την δέσμευση της εταιρείας Νεστλέ. Σε περίοδο κρίσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες των νέων είναι σημαντικότερη από ποτέ. Επίσης, η επένδυση στην ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι νέοι μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας πρέπει να συνεργαστούν», δήλωσε η κυρία Βασιλείου, για να προσθέσει: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να συμμετέχουν. Η επένδυση στις δεξιότητες δεν ωφελεί μόνον τους νέους, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, διότι θα έχουν μία ομάδα νέων, παραγωγικών εργαζομένων. Με την αξιοποίηση του δικτύου των μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών εταίρων, εταιρείες όπως η Νεστλέ μπορούν επίσης να αυξήσουν τον αντίκτυπο των εν λόγω πρωτοβουλιών».

Θα πρέπει στο επίπεδο αυτό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2013 από τους Επιτρόπους κυρία Αν. Βασιλείου και τον κ. Λάζλο Αντορ, αρμόδιο για την Απασχόληση– ζητά συμπράξεις και υπόσχεται την ενίσχυση της παροχής και της ποιότητας των θέσεων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία Νεστλέ ήταν μεταξύ των πρώτων που υπέγραψε, δεσμευόμενη για αύξηση κατά 50% του αριθμού των υψηλής ποιότητος προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης έως το 2016.

Πέραν όμως από αυτές του ελβετικού ομίλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει και 30 άλλες δεσμεύσεις από επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο και υποστηρίζονται βέβαια από τις χώρες μέλη –οι οποίες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου, υιοθέτησαν σχετική δήλωση για την υποστήριξη του προγράμματος και συμφώνησαν σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την βελτίωση των συστημάτων μαθητείας τους.

Είναι λοιπόν σαφές ότι, έστω και καθυστερημένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, και αυτό είναι θετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Επίσης, προσεχώς, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει πλαίσιο ποιότητος για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εργασιακή εμπειρία υπό ασφαλείς συνθήκες για να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους.

Ακόμα, η Επιτροπή σχεδιάζει να συμπεριλάβει προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης στην πύλη επαγγελματικής κινητικότητας EURES. Μία επιπλέον πρόταση για την ενίσχυση των υπηρεσιών EURES για εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να παρουσιαστεί από την Επιτροπή πριν το τέλος του 2013.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, θα χορηγήσει υποτροφίες σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα, ηλικίας κυρίως κάτω των 25 ετών, για να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν 2 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650.000 σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενους, καθώς και περισσότερους από 500.000 νέους που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό ή σε προγράμματα ανταλλαγής νέων. Αυτή η διεθνής εμπειρία ενισχύει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνίας συνεργασίας με την Γερμανία για την παροχή βοήθειας στην αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας της. Η ιδέα είναι να αναπτυχθεί ένα «διττό» σύστημα κατάρτισης, το οποίο θα συνδυάζει την θεωρητική μάθηση στο σχολείο και την πρακτική ενδοεπιχειρησιακή εμπειρία.

Και το ερώτημα που τίθεται, ειδικά στην Ελλάδα, είναι κατά πόσον οι εγχώριες δυνάμεις του ζόφου θα επιτρέψουν την ομαλή υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών, την στιγμή που θέλουν την νεολαία άβουλη και υποταγμένη στην ιδεολογική τους αθλιότητα.

Add comment


Security code
Refresh