Κοινωνία Πολιτών Νο15

  • Εκτύπωση

Στο τεύχος 15 διαβάστε: Κοινωνία Πολιτών, Αφιέρωμα "Πανεπιστήμιο", Η Κοινωνία Πολιτών στη νέα εποχή, Φάκελος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

Καταθέσεις, Βιβλιοκρισίες, Βιβλιοπαρουσιάσεις, Λογοτεχνικές Παρεμβάσεις.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το τεύχος.

Τεύχος Νο15