Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023

Κοινωνία Πολιτών Νο14

Στο Τεύχος 14 διαβάστε: Κοινωνία Πολιτών, Εγκόλπιο του Πολίτη, Αφιέρωμα "Ποια Ευρώπη θέλουμε;", Φάκελος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

Βιβλιοπαρουσιάσεις, Βιβλιοκρισίες, Λογοτεχνικές Παρεμβάσεις.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το τεύχος.

Σύνδεσμοι:

Τεύχος 14