Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023

Κοινωνία Πολιτών Νο13

Στο τεύχος 13 διαβάστε: Κοινωνία Πολιτών, Εγκόλπιο του Πολίτη, Αφιέρωμα "Το Σύγχρονο Ελληνικό Κράτος",

Υγειινή ζωή και τα όρια της ελευθερίας, Βιβλιοπαρουσιάσεις, Βιβλιοκρισίες, Λογοτεχνικές Παρεμβάσεις.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το τεύχος.

Σύνδεσμοι:

Τεύχος 13