Κοινωνία Πολιτών Νο12

  • Εκτύπωση

Στο τεύχος 12 διαβάστε: Κοινωνία Πολιτών, Φάκελος Συνταγματική Αναθεώρηση,

Αφιέρωμα "Το νέο κοινωνικό ζήτημα", Αφιέρωμα "Δημοκρατία στον 21ο αι.", Θέμα.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το τεύχος.

Σύνδεσμοι:

Τεύχος 12