Κοινωνία Πολιτών Νο11

  • Εκτύπωση

Στο τεύχος 11 διαβάστε: Κοινωνία Πολιτών, Επικαιρότητα, Φάκελος "1995-2005, Η Εξάτμιση των μεταρρυθμίσεων", Εγκόλπιο του Πολίτη, Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

 Παράρτημα "Η Συνταγματική συνθήκη της Ε.Ε".

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το τεύχος.

Σύνδεσμοι:

Τεύχος 11