Τρίτη, 03 Οκτώβριος 2023

Παρέμβαση 2030

Η Παρέμβαση 2030 είναι μία πρωτοβουλία πολιτών για την ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Στοχεύει στην εφαρμογή νέων, συλλογικών τρόπων πολιτικής συμμετοχής, μέσω των οποίων μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των κέντρων λήψης αποφάσεων, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κεντρικός θεματικός άξονας της πρωτοβουλίας μας είναι η ενδυνάμωση της φωνής των νέων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από την έκθεση στον δημόσιο διάλογο προβλημάτων που απασχολούν τα νέα άτομα , για τα οποία όμως η άποψη τους δεν λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα εστιάσουμε:

  • Στην αποκέντρωση της πολιτικής συμμετοχής, με έμφαση στην συμπερίληψη της φωνής των νέων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
  • Στην ανάδειξη των εμποδίων που αποθαρρύνουν την πολιτική συμμετοχή των νέων και διευρύνουν το έλλειμα αντιπροσώπευσης, όπως η ανεργία, το braindrain, οι έμφυλες διακρίσεις, ο θεσμικός αποκλεισμός κ.α.
  • Στην ενδυνάμωση της φωνής των νέων που εντάσσονται σε μειονοτικές ομάδες. Θα θίξουμε ζητήματα ειδικά σε σχέση με τα δικαιώματα και την αντιπροσώπευση των νέων ΑμεΑ, των νέων ΛΟΑΤΚΙ+, των νέων Ελλήνων 2ης Γενιάς και των νέων προσφύγων και μεταναστών.
  • Στην διασύνδεση των προβλημάτων αντιπροσώπευσης που αντιμετωπίζουν τα νέα άτομα σε όλη την Ευρώπη.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση