Δράσεις μελών

  • Εκτύπωση

To μέλος μας Ηλίας Μόσσιαλος μίλησε στο Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας με θέμα το σύστημα υγείας και τη φαρμακευτική πολιτική της χώρας την 15η Ιουνίου στο Πεκίνο : «Η κινεζική κυβέρνηση μου ανέθεσε να της παρουσιάσω προτάσεις για την αναδιάρθρωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Οι προτάσεις μου, όσες γίνουν δεκτές, θα περιληφθούν στο επόμενο πενταετές πλάνο της κυβέρνησης. Η Κίνα είναι η 2η φαρμακευτική αγορά στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ, και διαθέτει το 50% των δαπανών υγείας για το φάρμακο, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 14-20%. Παρά την υψηλή φαρμακευτική δαπάνη η Κίνα δεν παράγει καινοτόμα φάρμακα. Χρειάζεται επομένως μεγάλες μεταρρυθμίσεις και στην φαρμακευτική της πολιτική αλλά και στην βιομηχανική/αναπτυξιακή πολιτική. Στη φωτογραφία (δεξιά) με τον υπουργό του Ανώτατου Κρατικού Συμβουλίου κ Zhang Laiming και τον διευθυντή του τομέα φαρμακευτικής πολιτικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κ Kees de Joncheere. Στο σεμινάριο συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Aσφαλιστικού Συστήματος της Κίνας, o Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Φαρμάκων και Διατροφής, o Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του τομέα της υγείας, ακαδημαικοί, εκπρόσωποι της φαρμακευτικής βιομηχανίας και πολλοί Διευθυντές υπουργείων και οργανισμών.» Στο σεμινάριο συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Aσφαλιστικού Συστήματος της Κίνας, o Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Φαρμάκων και Διατροφής, o Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του τομέα της υγείας, ακαδημαικοί, εκπρόσωποι της φαρμακευτικής βιομηχανίας και πολλοί Διευθυντές υπουργείων και οργανισμών. Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στο facebook.