Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024

Μυλωνά Αγγέλα

aggelaΟικονομολόγος, με ειδίκευση στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, εργάζεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακές Σχέσεις (Brunel University, London). Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια οικονομικών θεμάτων σε προγράμματα Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και στο τμήμα σχεδιασμού προγραμμάτων παραγωγής (MRP–MIS) της εταιρείας "MSG: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Παραγωγή Λογισμικού" στην Αθήνα, και το 2001 ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και του περιοδικού "Κοινωνία Πολιτών". Επίσης, την περίοδο 1997-1998 παρακολούθησε στο Λονδίνο κύκλο ειδικών σεμιναρίων Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας σε παροικιακά σχολεία και εργάστηκε εθελοντικά διδάσκοντας σε ελληνικά παροικιακά σχολεία του Λονδίνου. Στη διάρκεια της φοιτητικής της ζωής στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε εθελοντικά σε δραστηριότητες του Ιδρύματος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "Άγ. Δημήτριος" και της Εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.