Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024

Παπαζήσης Βίκτωρ

papazisisΟ Βίκτωρ Παπαζήσης γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά σrην Α.Β.Σ.Π. και από το 1956 εργάστηκε κοντά στον πατέρα του, στις Εκδόσεις "Παπαζήση". Το 1962 ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχεί¬ρησης, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το 1969 ο Βίκτωρ Παπαζήσης συνελήφθη από τις αρχές της δικτατορικής κυβέρνησης, βασανίστηκε, δικάστηκε με τη "Δημοκρατική Άμυνα" και παρέμει¬νε σε διάφορες φυλακές μέχρι το καλοκαίρι του 1973. Από τη μεταπολίτευση και μετά, ο Βίκτωρ Παπαζήσης ασχολήθηκε με τις εκδόσεις και τον επαγγελματικό συνδικαλισμό. Διετέλεσε, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2009.