Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024

Λαδοπούλου Νατάσα

ladopoulouΕπιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και στο Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου "Επιστήμη της Μετάφρασης" με κατεύθυνση στη Διδακτική της Μετάφρασης και τελειόφοιτος στην Ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Μεταφράστρια-Διερμηνέας καθώς και στο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων (ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης, Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004). Συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες με θέμα: "Κοινωνικός αποκλεισμός των νέων και διαπολιτισμικότητα".