Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024

Αρχές Ανεξάρτητης Χρηματοδότησης της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


1. Στήριξη κυρίως στις ίδιες δυνάμεις δηλαδή συνδρομές μελών, παροχών σε είδος, δωρεές – χορηγίες φίλων για τις οποίες τηρείται η αρχή της δημοσιότητας. Στην ταυτότητα των τευχών του περιοδικού «Κοινωνία Πολιτών» υπάρχει λεπτομερής αναφορά των χορηγών.

2. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δεν δέχεται απευθείας επιδοτήσεις/ ενισχύσεις από το ελληνικό κράτος και τα πολιτικά κόμματα.

3. Δέχεται και επιδιώκει επιχορηγήσεις συγκεκριμένων κοινωφελών προγραμμάτων και δράσεων με παροχή συγκεκριμένου έργου εκ μέρους της Ένωσης ιδίως στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

4. Παράγει και παρέχει με χρηματικό αντίτιμο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή Οργανισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα, υπηρεσίες πληροφόρησης (e-newsletters) και υπηρεσίες δημοσιότητας στο περιοδικό «Κοινωνία Πολιτών», τα e-newsletters και τα sites και blogs τηρώντας τις προβλεπόμενες για τα σωματεία φορολογικές διατάξεις.

Χορηγοί:

1.Φυσικά πρόσωπα (συνεισφορές -δωρεές):

Περικλής Βασιλόπουλος, Νίκος Μουζέλης, Ηλίας Μόσιαλος, Χρήστος Διαμαντόπουλος, Γιάννης Αναστασόπουλος, Φλωρίκα Κυριακοπούλου, Δόμνα Μιράζγεζη- Νότης Μπερνίτσας, Αριέττα Παντελάκη.

2.Νομικά πρόσωπα- Επιχειρήσεις (στήριξη εκδηλώσεων-χορηγικές διαφημίσεις στο περιοδικό/ sites):

Eurobank, Coca Cola 3E, Aφοι Βασιλόπουλοι ΑΕ, Αγροτική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Nestle, Μυτιληναίος, Εκδόσεις Παπαζήση, Ελληνικά Πετρέλαια

3.Ευρωπαϊκά προγράμματα με παροχή κοινωφελούς έργου: Πρόγραμμα Ευρώπη των Πολιτών «Ο Ευρ. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», (μαζί με την Κίνηση Πολιτών και τη Διεθνή Διαφάνεια), ΕΣΠΑ Κοινωνικό ταμείο –«Δια βίου εκπαίδευση ανέργων γυναικών με ψηφιακά μέσα».