Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024

Γίνετε μέλη μας

Η Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στηρίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των μελών και φίλων της καθώς και σε χορηγίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων της.

 Γίνε μέρος της Παρέμβασης και στήριξε μας:

  • Στην διοργάνωση δραστηριοτήτων και ανοιχτών συζητήσεων.
  • Στην έκδοση του εβδομαδιαίου newsletter, την επανέκδοση του περιοδικού ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

________________________________________

*Τα στοιχεία των μελών και των φίλων μας τηρούνται αυστηρά μόνο για το διάστημα της εγγραφής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν τυγχάνουν καμίας επεξεργασίας, με εξαίρεση τους φίλους και τα μέλη όπου ρητώς μας εκχωρούν άρθρα, δημοσιεύσεις, παρεμβάσεις, blogs, φωτογραφίες και σχετικές πληροφορίες προς δημοσίευση ή αναδημοσίευση στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα ή/ και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση.