Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024

Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση

Η Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1995. Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση του ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της χώρας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από την αναζωογόνηση της ατροφικής στην Ελλάδα κοινωνίας πολιτών. Επίσης, η ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα των φορέων που υποστηρίζουν συγγενείς σκοπούς. Γι' αυτό κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες μας παίζει η προώθηση και προστασία των πολιτών απέναντι σε ένα κράτος που τους σέβεται ελάχιστα. Πιστεύουμε όμως ότι και η οργανωμένη κοινωνία πολιτών έχει ανεξάρτητες ευθύνες και υποχρεώσεις για την πρόοδο της χώρας.